Utredning om tiltak for å stimulere til økt innovasjon og utvikling i små distriktskommuner

Utredningen fra Telemarksforskning er en oppfølging av en nylig gjennomført kartlegging av små distriktskommuners deltakelse i statlige virkemidler for innovasjon og utvikling.

Tiltak for å stimulere til økt innovasjon og utvikling i små distriktskommuner (pdf)

Hovedformålet med utredningen er å se nærmere på tiltak som kan øke små distriktskommuners deltakelse i statlige, innovasjonsfremmende virkemiddelordninger og stimulere til økt innovasjon og utvikling.