Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tiltak for å styrke sykepleierutdanningen

Rapport fra Mekki-utvalget

Tiltak for å styrke sykepleierutdanningen

Rapport fra utvalg

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

På bakgrunn av helse- og utdanningsmyndighetenes vedtak høsten 1997 ble det oppnevnt et utvalg for å vurdere ulike sider ved sykepleierutdanningen. Utvalget oversendte forslag til rammeplan for sykepleierutdanning til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i desember 1998.

Utvalgets mandat omfattet også en vurdering av ulike sider ved sykepleierutdanningen. Utvalget legger med dette frem sin rapport med tilrådinger.

Oslo, 1. Februar 1999.

Tone Elin Mekki

Leder

Sevald HøyeLine OrlundUnni Kåsereff
Irene FeetErik FjeldstadMarit Nygaard
Ivar WalleGry OpsahlGudrun Grindaker
Unni Veirød

Innhold

1.0 INNLEDNING

2.0 SAMMENDRAG

3.0 MEKKI-UTVALGETS TILRÅDINGER

4.0 RAMMEVILKÅR FOR SYKEPLEIERUTDANNINGEN

5.0 ULIKE PROSJEKTER OG UTREDNINGER RELATERT TIL KLINISKE STUDIER

6.0 ETTERSPØRSEL AV OG TILBUD PÅ PRAKSISPLASSER I SYKEPLEIERUTDANNINGEN

7.0 FINANSIERING AV PRAKSIS

8.0 KARTLEGGING AV HØGSKOLENES RESSURSUTNYTTELSE TIL KLINISKE STUDIER

9.0 VEILEDNING OG FORDELING AV VEILEDNINGSANSVAR MELLOM HØGSKOLE OG PRAKSISFELT

10.0 ORGANISERING OG INNHOLD I SAMARBEIDSAVTALER MELLOM HØGSKOLE OG PRAKSISFELT

11.0 OM SKIKKETHETSVURDERING I SYKEPLEIERUTDANNINGEN

12.0 AUTORISASJON AV SYKEPLEIERE - RESERTIFISERING

13.0 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER

LITTERATURLISTE

VEDLEGG 1: SPØRRESKJEMA

VEDLEGG 2: Utnyttelse av sengekapasiteten ved sykehusene

Lagt inn 8. april 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen