Tiltak for at flere skal gjennomføre videregående opplæring

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet.

Tiltak for at flere skal gjennomføre videregående opplæring

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet.