Tiltaksplan for å motvirke antibiotikaresistens 2000-2004

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Statusrapport per 2003

Tiltaksplan for å motvirke antibiotikaresistens 2000-2004

Statusrapport per 2003

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Fiskeridepartementet
Landbruksdepartementet
Miljøverndepartementet
Helsedepartementet

Statusrapporten foreligger i pdf.-format her