Tyskland-strategien

Strategi for Kunnskapsdepartementets satsing på Tyskland.

Regjeringen vil stimulere til økt interesse for tysk blant skoleelever og studenter.

Humboldt-Universität Berlin
Humboldt-Universität Berlin Foto: Wikipedia

Tyskland spiller en viktige rolle for norsk verdiskapning, og det gjør økt kompetanse om tysk samfunn, språk og kultur viktig for næringslivet. I tillegg er Tyskland kjent for forsknings- og utdanninginstitusjoner av meget høy kvalitet.

Regjeringens Tyskland-strategi slår fast at Tyskland er Norges viktigste partner i Europa og at regjeringen «vil stimulere til økt interesse for tysk språk og Tyskland i skolen og blant studenter».

Strategien slår også fast at «Tysklands viktige rolle for norsk verdiskapning gjør økt kompetanse om det tyske samfunn, språk og kultur viktig for næringslivet».

I tillegg er Tyskland kjent for forsknings- og utdanningsinstitusjoner av meget høy kvalitet.

Det er derfor ønskelig at flere norske elever og studenter tar hele eller deler av sin utdanning i Tyskland.