Høringssvar fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

FUGs høringssvar - forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven (nytt kapittel om læringsmiljø)

Dato: 01.07.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg