Høringssvar fra Foreningen Mobbing i Skolen

Et historisk tilbakesteg i mobbekampen

Dato: 26.07.2016

Svartype: Med merknad

Vennligst se høringssvar i vedlagte PDF.

Med vennlig hilsen

Irma M. Rustad

Gen. Sek. i Foreningen Mobbing i Skolen

Vedlegg