Høringssvar fra Drammen kommune

Innspill fra Bystyrekomitè for oppvekst og utdanning i Drammen kommune

Dato: 01.08.2016

Svartype: Med merknad

Høringen ble behandlet i Bystyrekomitè for oppvekst og utdanning 7. juni 2016. Vedtaket ble som følger:

Drammen kommune støtter i all hovedsak endringsforslagene som kan sikre elever et bedre vern mot krenkelser i skolehverdagen.

Drammen kommune støtter bruk av tvangsmulkt som et pressmiddel for å sikre pålegg i saker om håndheving av aktivitetsplikt.