Høringssvar fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder