Høringssvar fra Bykle barne- og ungdomsskule

Høringssvar om nytt kapittel om skulemiljø i Opplæringslova

Dato: 29.06.2016

Svartype: Med merknad

Høring om endring av Opplæringslova og Friskulelova  - Nytt kapittel om skulemiljø

 

  • Vi er opptekne av at alle skal ha det bra på skulen og jobbar systematisk for å få det til
  • Vi meiner likevel at dagens regelverk er godt nok for å ta vare på alle elevane. Utfordringa er å fylje det godt nok opp
  • Dei nye forslaga kan bli svært omfattande å etterleve
  • Vi bør kanskje ta ein diskusjon på kva som er godt nok av dei tiltaka skulen set i verk.
  • Foreldre har eit anna høve enn skulen til å ordne opp i fritida, sidan dei ikkje har teieplikt. Det må ikkje blir slik at skulen tek ansvaret frå foreldra. Då vil vi misse noko på vegen.

Helsing frå

Bykle barne- og ungdomsskule

 

Rønnaug Torvik

tenesteleiar