Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Nytt kapittel om skolemiljø.

Dato: 29.07.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.