Høringssvar fra Aurskog-Høland kommune

Høring Endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø

Dato: 30.06.2016

Svartype: Med merknad

Aurskog-Høland kommune støtter forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven, datert april 2016. Vi mener det er en riktig vurdering at det er fylkesmannen og ikke barneombudet som skal håndtere sakene som meldes etter Oppll § 9a. Vi er også enige i de endringer som foreslås når det gjelder oppfølging av både skoler og av skoleeier. 

 

Grethe Marie Toverud Rønning

Kommunalsjef for oppvekst og utdanning