Høringssvar fra Horten kommune, Tjenesteområde skole

Endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø

Dato: 15.07.2016

Svartype: Med merknad

Horten kommunes høringssvar er vedlagt

Vedlegg