Høringssvar fra Barneombudet

Svar på høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven - nytt kapittel om skolemiljø - videre oppfølging av NOU 2015-2 Å høre til

Dato: 15.07.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra Barneombudet.

Vennlig hilsen

Gunn Karin Aase

rådgiver

 Barneombudet

Besøksadresse: Karl Johans gate 7, Oslo

Tlf: +47 22 99 39 61/ +47 41 23 59 74

gka@barneombudet.no

barneombudet.no

facebook.com/barneombudet twitter.com/barneombudet  

instagram.com/barneombudet

Vedlegg