Høringssvar fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UiO)

Høringsuttalelse fra Det utdanningsvitenskapelige fakultetet UiO i forbindelse med forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Dato: 06.07.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg