Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Høyring - Framlegg til endringar i opplæringslova og friskulelova. Nytt kapittel 9 A, Elevane sitt skolemiljø

Dato: 29.06.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg