Høringssvar fra Rælingen kommune

Høringsuttalelse Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleven Forslag til nytt kapittel om skolemiljø

Dato: 14.06.2016

Svartype: Uten merknad

Vedtak i Komite for oppvekst 9/6-2016: Rælingen kommune støtter forslagene til endring i opplæringsloven.