Toppmøte med arbeidslivets parter på europeisk nivå

av Finn Ola Jølstad, arbeids- og sosialråd ved EU-delegasjonen.

Den 19. oktober var det et trepartsmøte i Brussel i forkant av møtet blant EUs stats- og regjeringsledere i Det europeiske råd.

Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker, slovakias arbeidsminister Jan Richter og slovakias statsminister Robert Fico i hyggelig passiar før møtet. Foto: EU 2016

Trepartsmøtet (tripartite social summit) har siden 2003 vært satt opp for å formalisere møter mellom Kommisjonen, EUs formannskap og arbeidslivets parter på europeisk nivå. Møtene avholdes i forkant av møter i Det europeiske råd på våren og høsten. Møtet ble ledet av presidenten for Det europeiske råd, Donald Tusk, sammen med presidenten for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, og statsminister Robert Fico fra det slovakiske formannskapet.

Arbeidsgiversiden var representert med BusinessEurope, European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services (CEEP) og the European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME). Arbeidstakersiden var representert med European Trade Union Confederation (ETUC).

Temaet for høstens møte var «Addressing Europe’s common challenges: generating growth, creating jobs and ensuring fairness”. Følgende tre tema var oppe til diskusjon:

  • The main challenges in view of the annual growth survey 2017
  • Putting the New Skills agenda for Europe into practice: the key role of the social partners
  • The integration of refugees into the labour market and society: lessons learnt so far

I forkant av møtet hadde de europeiske paraplyorganisasjonene for partene i arbeidslivet utformet en felles uttalelse (BusinessEurope, CEEP, UEAPME, ETUC) og et brev (BusinessEurope og ETUC) til første vise-president Timmermanns.

Presidentene i UEAPME og BusinessEurope, Ulrike Rabmer-Koller og Emma Marcegaglia. Foto: EU 2016

I uttalelsen viser partene i arbeidslivet til de økonomiske, sosiale og politiske utfordringene Europa står overfor, og behovet for felles europeiske løsninger. Om brexit sier de at de ønsker fortsatt tette forhold mellom Storbritannia og EU, men at dette må bygge på integriteten til det indre marked og dets fire friheter. De løsningene som kan finnes på brexit må ikke gå på bekostning av bedrifter og arbeidstakere.

Partene i arbeidslivet legger også vekt på at Europa må være et attraktivt sted for investeringer. De støtter derfor utvidelsen av den såkalte Juncker-planen for investeringer, og henstiller til at hindre for investeringer og jobbskaping blir fjernet på både nasjonalt og EU-nivå.

For å reversere den relative nedgangen til europeisk industri ber de om at Kommisjonen inkluderer en ambisiøs industripolitisk strategi i sitt arbeidsprogram for 2017. Partene viser også til at en god trepartsdialog er viktig for å oppnå vekst og sosial rettferdighet, og at den felles uttalelsen om en ny start for trepartsdialog fra juni danner et godt grunnlag for dette.  

I brevet til Timmermans gjentar BusinessEurope og ETUC viktigheten av industri for vekst og velferd. I tråd med hva Kommisjonen tidligere har signalisert ber de her om at Kommisjonen kommer med en ambisiøs industripolitisk strategi i arbeidsprogrammet for 2017.

I pressekonferansen og pressemeldingen ble det fra vist til den strukturerte diskusjonen om de temaene som hadde blitt diskutert. Hovedpunktene fra den felles uttalelsen som ble lagt fram før møtet ble gjentatt. I tillegg ble det fra BusinessEurope uttrykt stor bekymring for problemene man har kommet opp i med ratifikasjonen av handelsavtalen mellom EU og Canada – CETA.

Gledelig gjensyn mellom kommisjonspresident Jean-Claude Juncker og rådspresident Donald Tusk. Foto: EU 2016

Brexit ble viet stor plass. Som Tusk viste til, var dette første toppmøtet på trepartsnivå etter at brexit ble en realitet. Partene gjentok sitt budskap om at Storbritannia må akseptere alle de fire friheter for en videre adgang til det indre marked. Det ville ikke bli adgang til noen form av «cherry-picking».

Tusk ble av nyhetsmagasinet Agence Europe sitert på å ha sagt under møtet at forhandlingene med Storbritannia så ut til å ville bli «tough, technical and not enjoyable». Partene ønsket velkommen den nye starten for trepartsdialog, og ønsket å være involvert i å stake ut veien videre for et EU27 på basis av hva medlemslandene (minus Storbritannia) har blitt enige om i sin Bratislava-deklarasjon