Tro og livssyn som grunnlag for tilskudd og offentlige funksjoner

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Les rapporten her (pdf: 852 Kb)