Ungdom og mental helse

"Du skal ikke ha psykiske problemer, slik er det bare"

Ungdom og mental helse

En kvalitativ undersøkelse for Sosial- og helsedepartementet og organisasjonen Mental helse.

Hele rapporten foreligger i Word-format og kan lastes ned her.

Rapporten er utført av Norsk Gallup Institutt A/S i september 2000 ved Inger Lise Solvang og Sunneva Kilsti.