Utredning angående etablering av felles havarikommisjon

Rapport fra arbeidsgruppe, februar 2002. (N-0527)

"Utredning angående etablering av felles havarikommisjon"

Utredning angående etablering av felles havarikommisjonRapport fra arbeidsgruppe (overlevert samferdselsminister Torild Skogsholm 01.03.2002).

Rapporten tar for seg undersøkelser av større transportulykker og alvorlige hendelser på land, i luften og til sjøs.

Pressemelding 01.03.02: Forslag fra arbeidsgruppe: Felles havarikommisjon for sivil luftfart, jernbane-, sjø- og vegtransport

Pressemelding 01.03.02: Samferdselsminister Torild Skogsholm om: Felles havarikommisjon for transportsektoren

Rapporten ble sendt på høring 07.05.02, med høringsfrist 12.08.02.

I tillegg til kapitteloversikten under, finner du detaljert innholdsfortegnelse ved å klikke "Innholdsfortegnelse" oppe til høyre.