Utredning av spørsmålet om det skal inntas en hjemmel om tilbakebetaling/tilleggsbetaling (etteroppgjør) i ekomloven

Rapport fra arbeidsgruppe

Klikk her for å laste ned rapporten (pdf)

Pressemelding av 18.03.05 om rapporten: " "For høy pris" for tilgang til telenett: Rapport om tilbakebetaling"