Utredning om det norske leiemarkedet

Rapport fra Leieboerforeningen

Leieboerforeningen har på oppdrag fra KMD foretatt en utredning om forholdene på leiemarkedet og utviklingsmuligheter. Rapporten drøfter problemstillinger innen tre hovedområder: vanskeligstiltes bosituasjon og bomiljø i kommunale boliger, rammebetingelser for profesjonelle utleiere, og botrygghet og juridisk rammeverk for leiesektoren. Leieboerforeningen peker på utfordringer og fremmer forslag til nye tiltak.

Les rapporten her:
Utredning om det norske leiemarkedet (pdf)