Utredning om digital tilstand i høyere utdanning

På oppdrag fra UFD har Norgesuniversitetet utført en utredning om bruk av IKT i undervisningssammenheng i høyere utdanning.

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning

På oppdrag fra UFD har Norgesuniversitetet utført en utredning om bruk av IKT i undervisningssammenheng i høyere utdanning.

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning