Utredning om fremtidig norsk deltakelse i EUs 7. rammeprogram

Instituttet for studier av forskning, innovasjon og utdanning, NIFU-STEP, har i dag levert en utredning til Kunnskapsdepartementet som et ledd i arbeidet med å forberede norsk deltakelse i EUs 7. rammeprogram.

Instituttet for studier av forskning, innovasjon og utdanning, NIFU-STEP, har i dag levert en utredning til Kunnskapsdepartementet som et ledd i arbeidet med å forberede norsk deltakelse i EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (2007-2013).

Utredning om fremtidig norsk deltakelse i EUs 7. rammeprogram

Instituttet for studier av forskning, innovasjon og utdanning, NIFU-STEP, har i dag levert en utredning til Kunnskapsdepartementet som et ledd i arbeidet med å forberede norsk deltakelse i EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (2007-2013).

Utredning 1

Utredning 2

Utredening 3