Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utredning om redningshelikoptre

Stortinget har ønsket at et eget forum skal gjennomgå aktuelle redningshelikoptre. Justisdepartementet behandler nå innstillingen fra Helikopterfaglig Forum.

Utredning om redningshelikoptre

Helikopterfaglig Forum ble opprettet for å gjennomgå aktuelle redningshelikoptre.
I tillegg har de vurdert konkurranseutsatt vedlikehold av redningshelikoptrene og lengde på driftsavtaler i tiden fremover.

Fremtidig redningshelikoptertjeneste for Norge - en innstilling fra Helikopterfaglig Forum

En enstemmig innstilling ble levert Justisdepartementet den 13. juni 2003. Innstillingen blir behandlet i Justisdepartementet, og regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om saken.

Sentrale konklusjonene i innstillingen:

  • Slik opsjonsvarianten av redningshelikopter NH90 i dag foreligger, er den etter Helikopterfaglig Forums vurdering, ikke i tilstrekkelig grad rolletilpasset for en best mulig redningshelikoptertjeneste.
  • De helikoptrene som er vurdert (herunder NH90) har nær sammenlignbare kapasiteter og egenskaper, basert på de krav Helikopterfaglig Forum anbefaler.
  • Anskaffelse av nye redningshelikoptre bør skje gjennom en egen anskaffelsesprosess, med sikte på snarlig innfasing av nytt materiell.
  • Vedlikeholdet av dagens og fremtidig helikoptermateriell bør konkurranseutsettes i størst mulig grad.

Bakgrunn

St meld nr 44 (2001-2002) Om redningshelikoptertjenesten i fremtiden ble overlevert Stortinget den 11 mai 2001. Stortinget behandlet saken den 16 mai 2002. Et flertall på Stortinget ønsket at det skulle etableres et Helikopterfaglig Forum, som skulle gjennomgå aktuelle fremtidig redningshelikoptre i Norge.

Kontaktpersoner:

Utvalgsleder Christian Baklund

Tlf: 22 24 05 66
Mob: 92 24 97 86

Avdelingsdirektør Ole Hafnor

Tlf: 22 24 53 20
Mob: 91 11 62 06