Utredning om Sivilrettsdirektoratet

I Justisdepartementets brev 22. mars 2000 ble det bedt om en utredning av alle sider ved opprettingen av Sivilrettsdirektoratet, bl.a. saksansvar, ressursbehov, organisering og de økonomiske og administrative konsekvensene. Utredningen om dette ble påbegynt 10. april 2000.

Utredning om Sivilrettsdirektoratet

20. oktober 2000
Berit Sollie