Høringssvar fra Statistisk sentralbyrå

Dato: 23.06.2021

Se bort i fra forrige innsendte høringssvar, det er vedlagte som gjelder.

Vedlegg