Høringssvar fra Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Dato: 25.06.2021

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan er en pådriver for en ansvarlig ruspolitikk. Vi jobber sammen med våre 35 medlemsorganisasjoner for å forebygge og begrense skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill. Vi takker for anledningen til å gi høringssvar.

I dette høringssvaret vil vi kommentere forslaget i kapitel 5.11 Skattesystemets rolle og utforming i lys av pandemien som omhandler taxfree-ordningen. Actis støtter en avvikling av taxfree-ordningen, men ønsker ikke at en slik avvikling skal kompenseres for ved reduserte alkoholavgifter.

Hele høringssvaret er vedlagt i PDF-filen

Vedlegg