Høringssvar fra NBBL

Dato: 25.06.2021

Høringssvaret ligger vedlagt.

Vedlegg