Utvidelse av Havarikommisjonen til også å gjelde vegsektoren

Rapport fra arbeidsgruppe, april 2003 (N-0531)