Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Valutaregisterloven

Lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)

Formålet med loven er å forebygge og bekjempe kriminalitet og å bidra til riktig skatte- og avgiftsbetaling, ved at kontroll- og etterforskningsorganene får tilgang til opplysninger om valutavekslinger og fysisk eller elektronisk overføringer av betalingsmidler inn og ut av Norge. Opplysningene i registeret skal også kunne brukes til ivaretakelse av Norges Banks oppgaver etter sentralbankloven, Kredittilsynets oppgaver etter kredittilsynsloven og i forbindelse med kontroll av gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners sikkerhetsråd, jf. lov 7. juni 1968 nr. 4. I denne lov forstås med: Betalingsmidler: Norske og utenlandske pengesedler, mynter, veksler, sjekker og andre anvisninger eller akkreditiver som gir rett til betaling i norske eller utenlandske pengesedler og mynter. Valutaveksling: Kjøp og salg av utenlandske betalingsmidler. Behandlingsansvarlig: Den enhet som er gitt i ansvar å samle inn opplysninger samt vedlikeholde og drifte registeret. Det norske fastland og alt område innenfor territorialgrensen.

Les loven på Lovdata

Vi henviser til Lovdata for fullstendig oversikt over forskrifter. På våre sider har vi publisert noen sentrale forskrifter, se under.


Forskrifter:

06.12.04

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)