Vann- og kloakkavgiftsloven

LOV 1974-05-31 nr 17 Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (vann- og kloakkavgiftsloven)

Vann- og kloakkavgiftsloven gjelder plikt til å svare vann- og kloakkavgift til kommunen for eiere av fast eiendom med tilknytning til kommunale vann- og kloakkledninger.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter