Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedlegg 1 til M-43/1995

Vedlegg I
Lovspeil gamal og ny jordlov

Ny jordlov

Gamal jordlov

§ 1

§ 1 fyrste ledd

§ 2

§ 2 fyrste og andre ledd

§ 3 fyste ledd

§ 3 og § 8 andre punktum

§ 4

§ 3a

§ 5 fyste ledd, andre ledd, tredje ledd

§ 4 fyste ledd

§ 6

§ 6

§7

§ 4a

§ 8

§ 53

§ 9

§ 54 fyste og femte ledd andre punktum

§ 10

Jordøydeleggjingslova §§ 1, 5 og 2 fyste ledd

§ 11 Ny

 

§ 12

§ 55

§ 13 fyste ledd

§ 20 fyrste ledd

andre ledd

§ 23 fyrste ledd, fyrste punktum

tredje ledd

§ 23 andre ledd

§ 14

§ 20 andre ledd

§ 15

§ 26

§ 16

§ 22

§ 17

§ 44

§ 18 Ny

 

§ 19

§ 54 femte ledd

§ 20 Ny

 

§ 21

§ 54 sjette ledd fyrste punktum og jordøydeleggjingslova § 8