Vedlegg 3 og 4 - 11/99

Vedlegg nr 3

Spesifikasjon av Statens aksjeinteresser, Aksjer i gruppe 1.

Departement:

Aktivert i kapitalregnskapet på konto:

Selskap

Bokført saldo i kapital­regnskapet

Pålydende pr aksje

Samlet pålydende for statens andel

Selskapets samlede aksjekapital

Sum bokført gruppe 1

Vedlegg nr 4

Spesifikasjon av Statens aksjeinteresser, Aksjer i gruppe 2.

Departement:

Selskap

Aktivert i forvaltnings­bedrift

Bokført saldo i kapital­regnskapet

Påly­dende pr aksje

Samlet pålydende for statens andel

Sel­skapets samlede aksje­kapital

Sum bokført gruppe 2