Vedlegg 5 Helhet og sammenheng Om fornyelse av den statlige utdanningssektoren

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

En kartlegging av KUFs styring av utdanningssektoren Statskonsult

Vedlegg 5

En kartlegging av KUFs styring av utdanningssektoren

SSo/TI/DSo/aug 2001