Vedlegg 5 kartlegging av kostnader vedr. bedriftsinterne videreutdanninger i sykepleie

Innhold:

Kartlegging av kostnader vedrørende de bedriftsinterne videreutdanningene i sykepleie (skjema i Wordformat)

linkdoc014005-990309#doc1. Innledning og sammendrag

 • linkdoc014005-990309#doc1.1 Innledning
 • linkdoc014005-990309P59_3269#doc1.2 Sammendrag

linkdoc014005-990310#doc2. Angrepsvinkel og gjennomføring av informasjonsinnhentingen

linkdoc014005-990311#doc3. Kostnader for sykehusene

 • linkdoc014005-990311#doc3.1 Kostnader fordelt på sykehus og antall studier
 • linkdoc014005-99031132#doc3.2 Spesifikasjon av kostnadsarter, totale regnskapstall og anslag
 • linkdoc014005-99031133#doc3.3 Spesifikasjon av kostnader pr sykehus

linkdoc014005-990312#doc4. Kommentarer til sykehusene

 • linkdoc014005-990312#doc4.1 Aust-Agder sentralsykehus
 • linkdoc014005-990312P51_3236#doc4.2 Buskerud sentralsykehus (BSS)
 • linkdoc014005-990312P129_7981#doc4.3 Fylkessykehuset i Haugesund (FSH)
 • linkdoc014005-990312P191_12333#doc4.4 Gjøvik fylkessykehus
 • linkdoc014005-990312P240_15483#doc4.5 Hammerfest sykehus
 • linkdoc014005-990312P269_17983#doc4.6 Harstad sykehus
 • linkdoc014005-990312P315_20092#doc4.7 Haukeland sykehus
 • linkdoc014005-990312P389_24104#doc4.8 Innherred sykehus
 • linkdoc014005-990312P434_26965#doc4.9 Kirkenes sykehus
 • linkdoc014005-990312P463_29510#doc4.10 Lillehammer fylkessykehus
 • linkdoc014005-990312P511_32735#doc4.11 Nordland sentralsykehus
 • linkdoc014005-990312P556_34953#doc4.12 Regionsykehuset i Tromsø (RiTø)
 • linkdoc014005-990312P618_40132#doc4.13 Regionsykehuset i Trondheim (RiT)
 • linkdoc014005-990312P704_44919#doc4.14 Rikshospitalet
 • linkdoc014005-990312P746_48242#doc4.15 Radiumhospitalet (DNR)
 • linkdoc014005-990312P794_51604#doc4.16 Sentralsykehuset i Akershus (SIA)
 • linkdoc014005-990312P827_53842#doc4.17 Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR)
 • linkdoc014005-990312P906_57942#doc4.18 Sentralsykehuset i Sogn og Fjordane (SSF)
 • linkdoc014005-990312P946_61018#doc4.19 Sentralsykehuset i Møre og Romsdal
 • linkdoc014005-990312P972_62743#doc4.20 Telemark Sentralsykehus
 • linkdoc014005-990312P1011_65214#doc4.21 Ullevål Sykehus
 • linkdoc014005-990312P1094_70324#doc4.22 Vest-Agder sentralsykehus (VAS)
 • linkdoc014005-990312P1134_73214#doc4.23 Vestfold sentralsykehus
 • linkdoc014005-990312P1172_75684#doc4.24 Østfold sentralsykehus
Lagt inn 23. juni 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen