vedlegg1 - 11/99

Vedlegg nr 1

SKJEMA FOR INNRAPPORTERING AV POSTERINGER TIL KAPITALREGNSKAPET.

Departement:

..departementet

Hovedgruppe:

Undergruppe:

Spesifisert inngående balanse

Selskap:

Beløp:

Sum inngående balanse

Endringer i perioden for undergruppe

Selskap:

Postert beløp:

Ført på kapittel/post:

Hjemmel:

Endringer ført i bevilgningsregnskapet:

Endringer ikke ført i bevilgningsregnskapet:

Sum endringer i perioden

Spesifisert utgående balanse i perioden for undergruppe

Selskap:

Beløp:

Sum utgående balanse i perioden for undergruppe

Skjemaet fylles ut med et skjema pr konto. Den enkelte postering som skal registreres i kapitalregnskapet skal spesifiseres, med henvisning til 90 post i bevilgningsregnskapet eller eventuelt hjemmel til av-/oppskriving av saldo.

Eksempel utfylt skjema for en konto. Neste eksempel viser hvorledes kontrollen foretas på grunnlag av innrapportering.

Departement:

NN departementet

Hovedgruppe:

xx

Undergruppe:

xx.xx.xx

Spesifisert inngående balanse

Selskap:

Beløp:

K Kommune ( Idrettshall)

4.000.000,00

K-data Norge AS

195.000,00

Kollektivet Bolag.

42.000,00

Stiftelsen Museum

2.300.000,00

Universitets Borettslag

139.000,00

Norges høgskole gjennomgangsleiligheter

46.000,00

Universitetet, leiligheter

7.462.018,50

Studenthybler, Oslo, Ås, Bergen, Trondheim og Tromsø

4.789.500,00

Inskudd i studentbyen

350.000,00

"Innskudd" i Myrvegen

1.000,00

Sum inngående balanse

19.324.518,50

Postert beløp:

Ført på kapittel/post:

Hjemmel:

A/S B hus, Trondheim

15.000,00

1699.90

Kollektivet Bolag

-42.000,00

4699.90

Øvre Gusen senter, leiligheter

845.000,00

1699.90

Norges vitenskapelige universitet, leiligheter

332.330,00

1699.90

Universitetet, leiligheter

-3.534.818,00

4699.90

K-data Norge AS

-195.000,00

Oppgjort konkursbo brev xx.xx.199x

Sum endringer i perioden

-2.579.488,00

Selskap:

Beløp:

K Kommune ( Idrettshall)

4.000.000,00

A/S B hus, Trondheim

15.000,00

Stiftelsen Museum

2.300.000,00

Universitetets Borettslag

139.000,00

Øvre Gusen senter, leiligheter

845.000,00

Norges høgskole gjennomgangsleiligheter

46.000,00

Norges vitenskapelige universitet, leiligheter

332.330,00

Universitetet, leiligheter

3.927.200,50

Studenthybler, Oslo, Ås, Bergen, Trondheim og Tromsø

4.789.500,00

Inskudd i studentbyen

350.000,00

"Innskudd" i Myrvegen

1.000,00

Sum utgående balanse i perioden for undergruppe

16.745.030,50