Vedtak 15. desember 2009 om endring av vedtak 5. desember 2007 nr 1356 om delegasjon av myndighet til å fastsette retningslinjer til utfylling og gjennomføring av dokumentasjonsplikten etter ligningsloven § 4-12 nr. 2 og 5

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2009 med hjemmel i ligningsloven 13. juni 1980 nr. 24 § 4-12 nr. 7

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2009 med hjemmel i ligningsloven 13. juni 1980 nr. 24 § 4-12 nr. 7

                                                         I
Delegasjonsvedtakets hovedtittel skal lyde:
Delegasjon av myndighet til å fastsette retningslinjer til utfylling og gjennomføring av dokumentasjonsplikten etter ligningsloven § 4-12 nr. 2, 5 og 6.

Delegasjonsvedtakets hjemmelsfelt skal lyde:
Fastsatt av Finansdepartementet 5. desember 2007 med hjemmel i ligningsloven 13. juni 1980 nr. 24 § 4-12 nr. 7.

Delegasjonsvedtaket romertall I skal lyde:
Departementets myndighet etter ligningsloven § 4-12 nr. 7 til å fastsette retningslinjer til utfylling og gjennomføring av dokumentasjonsplikten som følger av ligningsloven § 4-12 nr. 2, 5 og 6, delegeres til Skattedirektoratet.

                                                        II
Vedtaket trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen