Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedtak om fastsettelse av rentesatser for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2005

Vedtak om fastsettelse av rentesatser for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2005

Fastsatt av Finansdepartementet 24. januar 2006 med hjemmel i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8.

For inntektsåret 2005 er rentesatsene for beskatning av kraftforetak:

  1. Den normerte risikofrie renten settes til 3,36 prosent.
  2. Rentesatsen etter skatteloven § 18-2 fjerde ledd tredje punktum settes til 2,8 prosent.
  3. Rentesatsen etter skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b settes til 7,4 prosent.
  4. Rentesatsen etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til 5,3 prosent.
  5. Rentesatsen etter skatteloven § 18-5 niende ledd settes til 4,8 prosent.