Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2007

Fastsatt av Finansdepartementet 31. januar 2008 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr. 14 § 18-3-23.

Fastsatt av Finansdepartementet 31. januar 2008 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr. 14 § 18-3-23. 


Prisen på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd a nr. 3 for inntektsåret 2007 settes til 20,352 øre/kWh, dvs. som 21,352 øre/kWh fratrukket 1 øre/kWh. 

 

Tilhørende lov

Til toppen