Veileder: Målbok for idrettsanlegg (V-0976 B)

Oppdatert 04/2015

Denne veilederen gir krav til mål og utforming for mange av de mest aktuelle idrettsanleggene i Norge.

Veilederen "Målbok for idrettsanlegg" (.pdf)