Historisk arkiv

Veileder om helse, miljø og trivsel i barnehagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

En ny veileder om Helse, miljø og trivsel i barnehagen er utarbeidet av Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet.

Veileder om helse, miljø og trivsel i barnehagen

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en veileder om Helse, miljø og trivsel i barnehagen.

Veilederen har først og fremst barnehageforeldre som målgruppe, men også barnehagepersonalet, barnehageeiere og kommuner vil finne nyttig stoff i veilederen.

Bakerst i veilederen gis en oversikt over aktuelle lover og forskrifter og aktuelle nettsteder.

Veileder for Helse, miljø og trivsel i barnehagen (PDF-format)