Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Veileder i sosiale medier for forvaltningen

Veilederen gir kunnskap om hva sosiale medier er, og og hvordan offentlige virksomheter kan ta disse mediene i bruk.

Veilederen retter seg mot hele den offentlige forvaltningen, både statlig og kommunal sektor. Den enkelte virksomhet må selv utarbeide retningslinjer for sin bruk av sosiale medier. Veilederen gir råd om hva en virksomhet bør ta stilling til, og hva retningslinjene bør inneholde. For å favne alle har vi er veilederen generell og overordnet. Hver virksomhet må lese rådene fra sitt eget faglige ståsted.

De samme prinsippene for åpenhet, tilgjengelighet og skikkelighet gjelder for alle forvaltningsnivåer, og sosiale medier er et nytt verktøy for alle offentlige virksomheter. Veilederen retter seg spesielt mot virksomhetens kommunikasjonsansvarlige og dens øvrige ledere og mellomledere som trenger kunnskap om hva sosiale medier er, og hvordan virksomheten kan ha nytte av disse verktøyene.

Veilederen er skrevet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) på oppdrag av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Veileder i sosiale medier for forvaltningen (PDF)

Nettversjon av veilederen finnes på nettsidene til Difi