Historisk arkiv

Veileder til eForvaltningsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

eForvaltningsforskriftens formål er å legge til rette for sikker og effektiv bruk av elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen. Denne veilederen gjennomgår blant annet hvordan forskriften er bygget opp og hvilke føringer den legger på bruk av elektronisk kommunikasjon i forvaltningen og mellom forvaltningen og dens brukere.

De siste endringene i eForvaltningsforskriften trådte i kraft 7. februar 2014. Denne veilederen er derfor under revisjon.  

 
eForvaltningsforskriftens formål er å legge til rette for sikker og effektiv bruk av elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen. Denne veilederen gjennomgår blant annet hvordan forskriften er bygget opp og hvilke føringer den legger på bruk av elektronisk kommunikasjon i forvaltningen og mellom forvaltningen og dens brukere.

Kapittel 1-4 av veilederen er en ajourført utgave av Rolf Riisnæs’ artikkel ”Sikker elektronisk samhandling med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften)”, publisert i boken "Informasjonssikkerhet - Rettslige krav til sikker bruk av IKT", Arild Jansen og Dag Wiese Schartum (red.), Fagbokforlaget 2005.

Kapittel 5 er en spørsmålsorientert veiledning til eForvaltningsforskriften. Kapittel 6 består av Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) med detaljert noteapparat.

Veilederen ble utarbeidet i samarbeid med Statskonsult (nå Direktoratet for forvaltning og IKT).

1. Innledning

2. eForvaltningsforskriftens formål og virkeområde

3. Forsvarlig elektronisk saksbehandling og kommunikasjon

4. Særlig om elektronisk signatur, kryptering og sertifikater

5. Spørsmålsorientert veiledning til eForvaltningsforskriften

6. Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen

Se også: