Veileder til EØS-forskrift om anskaffelser til forsyningssektorene

VEDLEGG
VEDLEGG

Veileder til EØS-forskrift om

Anskaffelser til forsyningssektoreneFORORD

Gjennom EØS-avtalen har Norge gjennomført et nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Regelverket omfatter både de klassiske offentlige sektorer, og forsyningssektorene (vannforsyning, energiforsyning, transport og telekommunikasjon). Deler av regelverket omfatter også private foretaks anskaffelser, dersom disse driver sin virksomhet innen forsyningssektorene på bakgrunn av en særrett eller eksklusiv rettighet gitt av myndighetene. En viktig målsetning med å innføre et forpliktende internasjonalt regelverk for offentlige anskaffelser er å få felles spilleregler i hele EØS-området for bedrifter som ønsker å konkurrere om offentlige kontrakter. Norsk næringsliv får dermed bedret sine muligheter til å oppnå kontrakter på offentlige markeder i resten av EØS-området. Samtidig ønsker man å oppnå økt kvalitets- og kostnadsbevissthet hos anskaffende enheter, og økt konkurranse om kontrakter til offentlige oppdragsgivere.

Veilederen er ment som en praktisk hjelp for ansatte innen forsyningsektorene med ansvar for anskaffelsesvirksomhet. Den er ment som et supplement til forskriften, og gir ikke en detaljert innføring i forskriften med omtale av alle unntak, frister osv.

Nærings- og energidepartmentet gjør oppmerksom på at det vil være domstolene som har det avgjørende ordet når det gjelder tolkninger av forskriften. Vurderingene som er gitt i veilederen er derfor av rådgivende karakter, og det er oppdragsgivernes selvstendige ansvar å vurdere sin anskaffelsesvirksomhet opp mot forskriften. Det er derfor viktig at innkjøpsansvarlige setter seg godt inn i dette regelverket.


[Innhold]