Veiledning om lov- og forskriftsarbeid

God lovteknikk og god lovforberedelse er vesentlig for å få til et godt lovverk som er så lett tilgjengelig som mulig. Justisdepartementets lovavdeling har derfor utgitt en veiledning i lovteknikk, og denne er den tredje i rekken.

Veiledning om lov- og forskriftsarbeid

Lovteknikk og lovforberedelse

God lovteknikk og god lovforberedelse er vesentlig for å få til et godt lovverk som er så lett tilgjengelig som mulig. Justisdepartementets lovavdeling har derfor utgitt en veiledning i lovteknikk, og denne er den tredje i rekken.

Det forutsettes i samsvar med utredningsinstruksen at departementene og underliggende organer og utredningsutvalg legger rådene til grunn i utarbeiding av forslag til nye lover og forskrifter. Spørsmål om å velge andre løsninger bør i tilfelle tas opp med Justisdepartementets lovavdeling.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.