Veiledningshefte om utarbeidelse av sosialrapport ved søknad om adopsjon

Q-1046

Utgitt av Barne- og likestillingsdepartementet desember 2002 revidert mars 2009 av Barne- og likestillingsdepartementet, Q-1046

Les rundskrivet her(pdf)