Historisk arkiv

Veiviser i miljølovverket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

En oversikt over hvilke offentlige instanser som har ansvar for miljølovverket og pekere til de aktuelle lover og forskrifter

Veiviser i lovverket