Veiviser i miljølovverket

En oversikt over hvilke myndigheter som har ansvar for miljølovverket og pekere til de aktuelle lover og forskrifter.

Lov

Myndighet

Myndighet og plikter etter:

Lover som myndighetsnivåene forvalter:

  

 

Lokalt

Regionalt
 

Nasjonalt